O nas

Gabinet Weterynaryjny VET - MEDICUS rozpoczął funkcjonowanie dnia 1 października 2009 roku. Od samego początku rozpoczęto budowanie solidnej bazy diagnostycznej i zabiegowej. Zakupiono USG, RTG oraz sprzęt do monitorowania czynności życiowych pacjenta (EKG, SPO2, ciśnienie tętnicze, HR). Położono nacisk na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów i znieczuleń ogólnych, poprzez rozwój wiedzy w tym zakresie oraz wprowadzenie monitoringu pacjenta podczas znieczulenia, a także zastosowanie najnowszych środków w anestezjologii infuzyjnej. Nawiązano współpracę ze specjalistycznym weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym, a także stworzono możliwość szybkiego wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych w akredytowanym laboratorium.

Od dnia 6 września 2016 roku w ramach gabinetu weterynaryjnego VET - MEDICUS funkcjonuje weterynaryjna pracownia radiologiczna (RTG).

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi znieczuleń ogólnych zwierząt podczas zabiegów chirurgicznych wprowadzilśmy różne protokoły znieczuleń w zależności od stanu fizjologicznego i wieku pacjenta.

Proponowane przez nas modele znieczuleń ogólnych infuzyjnych odzwierciedlają najnowsze trendy w weterynarii i czerpią z doświadczeń anestezjologów z dziedziny medycyny człowieka.

Podstawowymi zasadami jakimi kierujemy się w premedykacji do znieczulenia oraz w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego są:

1. minimalizować ryzyko powikłań kardiologicznych i oddechowych;
2. minimalizować depresyjny wpływ środków do premedykacji i do znieczuleń ogólnych na ciśnienie krwi;
3. minimalizować ryzyko hepatotoksycznego i nefrotoksycznego działania środków do znieczuleń ogólnych;
4. zapewnić zwierzęciu dobrą analgezję (działanie przeciwbólowe), która pozwoli uzyskać skuteczną tolerancję chirurgiczną podczas wykonywania zabiegów;
5. zapewnić zwierzęciu komfortowe i szybkie wybudzanie z narkozy ogólnej;
6. zapewnić skuteczną terapię przeciwbólową bezpośrednio po zabiegu oraz w trakcie okresu rekonwalescencji, tak aby zwierzę w najkrótszym czasie wróciło do normalnej aktywności.

Lekarz weterynarii wykonujący procedury anestezjologiczne oraz zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne posiada specjalizację z zakresu chirurgii weterynaryjnej.