Publikacje

lek. wet. Arkadiusz Bianga

„Dwuetapowe uszkodzenia śledziony u psa – przypadek kliniczny” – Magazyn Weterynaryjny 5/2013;


Rozdział w książce pt.: „Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej – analiza technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu minimalizacji ryzyka interwencji kardiochirurgicznych” – praca zbiorowa pod redakcją prof. Antoniego Z. Nowakowskiego. Tytuł rozdziału: „Procedury anestezjologiczne: standardowe techniki znieczuleń u świń” – lek. wet. Arkadiusz Bianga. Warszawa 2008 r.


Rozdział w książce pt: „Współczesna terapia dermatoz alergicznych” pod redakcją prof. Romana Nowickiego (Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku ); tytuł rozdziału: „Czy homotoksykologia może zastąpić medycynę klasyczną czy jedynie ją wspierać?” – Maria Korzon, Grażyna Łuczak, Rita Handorfer – Korzon, Arkadiusz Bianga (Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku, Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Gdańsku) – Gdańsk 2008.


Doniesienie naukowe „Western Blot jako metoda badania ekspresji białek” – Arkadiusz Bianga, Koło Naukowe Młodych Anatomów przy Katedrze Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Kierownik Katedry i opiekun naukowy koła: prof. Dr hab. Mirosław Łakomy; prezentowane na II Krajowa Konferencja Anatomicznych Studenckich Kół Naukowych Poznań – Zielonka 15 – 17 kwiecień 1999 r.


Doniesienie naukowe „Klonowanie prekursorów neuropeptydów u świń” – Arkadiusz Bianga, Koło Naukowe Młodych Anatomów przy Katedrze Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Kierownik Katedry i opiekun naukowy koła: prof. Dr hab. Mirosław Łakomy; prezentowane na II Krajowa Konferencja Anatomicznych Studenckich Kół Naukowych Poznań – Zielonka 15 – 17 kwiecień 1999 r.