lek. wet. Arkadiusz Bianga

specjalista chirurgii weterynaryjnej

Kierownik - lekarz weterynarii / specjalista chirurg

VET - MEDICUS Gabinet Weterynaryjny - obecnie

Zarządzanie weterynaryjną placówką leczniczą, reprezentowanie firmy na zewnątrz, wykonywanie zabiegów chirurgicznych (chirurgia miękka i ortopedia – w tym zabiegi operacyjne wykonywane przy dysplazji bioder oraz zerwaniu więzadeł krzyżowych kolana), znieczulenia ogólne – infuzyjne TIVA oraz wziewne, także znieczulenia miejscowe – nasiękowe oraz przewodowe (anestezjologia w pełnym zakresie), współpraca z hurtowniami farmaceutycznymi.

VET - MEDICUS Medical & Marketing Manager - obecnie
Organizacja: konferencji naukowych dla lekarzy medycyny i lekarzy weterynarii; spotkań naukowo - szkoleniowych dla lekarzy medycyny i lekarzy weterynarii; szkoleń sprzedażowych dla przedstawicieli medycznych, medyczno-farmaceutycznych, farmaceutycznych i handlowych - Professional Sales Skils. 

Bogate doświadczenie zawodowe poparte: organizacją konferencji dla Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, organizacją konferencji dla Ordynatorów Oddziałów Pediatrycznych Województwa Pomorskiego, współpracą ze środowiskiem naukowym (Krajowi Konsultanci, Wojewódzcy Konsultanci, Kierownicy Klinik Uniwersytetów Medycznych z różnych dziedzin medycyny), doświadczeniem na rynku rynku farmaceutycznym zdobytym na poziomie przedstawicielskim jak również menadżerskim (dział medyczny) .

Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Nadzór na zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa polskiego i UE w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Nadzór nad Krajowymi Programami Zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu oraz podmiotami zatwierdzonymi dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG (zwierzęta egzotyczne).


Inspektor ds. higieny pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa polskiego i UE w zakresie produkcji środków żywienia zwierząt oraz nadzór nad właściwym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Urzędowy monitoring pasz. Nadzór nad Krajowymi Programami Zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy Prawo Farmaceutyczne. Wydawanie decyzji administracyjnych, współpraca z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, reprezentowanie jednostki w postępowaniach karnych przed organami ścigania (Policja, Prokuratura) oraz sądami. Nadzór nad procedurami HACCP w sektorze pasz i utylizacji.

Inspektor ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (epidemiologia weterynaryjna)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt np.: przenośne gąbczaste encefalopatie (TSE/BSE), highly pathogenic avian influenza, wścieklizna, białaczka, gruźlica i wiele innych w tym zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.Prawo administracyjne, karne, cywilne, egzekucje w administracji. Wydawanie decyzji administracyjnych, współpraca z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, reprezentowanie jednostki w postępowaniach karnych przed organami ścigania (Policja, Prokuratura) oraz sądami.

Medical Marketing Manager

Heel Polska Sp. z o.o.

biuro Warszawa - cała Polska

Współpraca z klientami VIP – laryngologia, chirurgia, ortopedia, medycyna sportowa, neurologia, pediatria (profesorowie Uniwersytetów Medycznych - kierownicy odpowiednich klinik, krajowi i wojewódzcy konsultanci, ordynatorzy oddziałów szpitali specjalistycznych), organizacja konferencji i spotkań naukowo-szkoleniowych w kraju i za granicą, merytoryczne szkolenie przedstawicieli medycznych – współpraca z działem szkoleń, współpraca z kierownikiem działu medycznego oraz menadżerami produktów, budowanie zewnętrznego wizerunku firmy w opiniotwórczym środowisku medycznym.

Przedstawiciel Medyczny

Heel Polska Sp. z o.o.

woj pomorskie

Promocja leków Rx i OTC do lekarzy (laryngologia, chirurgia, ortopedia, medycyna sportowa, neurologia, pediatria) i farmaceutów. Współpraca z lekarzami POZ, szpitalami, aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi. Współpraca z lokalnymi KOL.

Inspektor ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Nadzór nad zakładami wprowadzającymi do obrotu produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Nadzór nad procedurami HACCP w zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Przedstawiciel Medyczny

Astra Zeneca Pharma Poland

woj pomorskie

Promocja leków Rx do lekarzy (alergologia, pulmonologia, kardiologia, gastroenterologia, interna i medycyna rodzinna). Współpraca z lekarzami POZ, szpitalami, aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi. Współpraca z lokalnymi KOL.

Doradca klienta

Pluimers Isolatie BV

Doradca klienta, odbiór reklamacji. Praca podczas nauki na uczelni wyższej.


KURSY, SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Better Training for Safer Food "EU hygiene rules and HACCP auditing"

Organizator: European Commision - Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency; Barcelona, Spain


Better Training for Safer Food "Organic Fertilizers/Soil Improvers/Animal by-products"

Organizator: European Commision – Health and Consumers Executive Agency; Antwerp, Belgium


Better Training for Safer Food „Exotic Zoo Animals”

Organizator: European Commision – Health and Consumers Executive Agency; Antwerp, Belgium


Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej

Organizator: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Blue Book

Organizator: Perfect Training

Coaching

Organizator: Perfect Training

Efektywność osobista

Organizator: Perfect Training

Sprzedaż bez oporu

Organizator: Perfect Training

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

niemiecki zaawansowany
angielski średnio- zaawansowany