Chirurgia i anestezjologia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi znieczuleń ogólnych zwierząt podczas zabiegów chirurgicznych wprowadzilśmy różne protokoły znieczuleń w zależności od stanu fizjologicznego i wieku pacjenta.

Proponowane przez nas modele znieczuleń ogólnych infuzyjnych odzwierciedlają najnowsze trendy w weterynarii i czerpią z doświadczeń anestezjologów z dziedziny medycyny człowieka.

Podstawowymi zasadami jakimi kierujemy się w premedykacji do znieczulenia oraz w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego są:

1. minimalizować ryzyko powikłań kardiologicznych i oddechowych;
2. minimalizować depresyjny wpływ środków do premedykacji i do znieczuleń ogólnych na ciśnienie krwi;
3. minimalizować ryzyko hepatotoksycznego i nefrotoksycznego działania środków do znieczuleń ogólnych;
4. zapewnić zwierzęciu dobrą analgezję (działanie przeciwbólowe), która pozwoli uzyskać skuteczną tolerancję chirurgiczną podczas wykonywania zabiegów;
5. zapewnić zwierzęciu komfortowe i szybkie wybudzanie z narkozy ogólnej;
6. zapewnić skuteczną terapię przeciwbólową bezpośrednio po zabiegu oraz w trakcie okresu rekonwalescencji, tak aby zwierzę w najkrótszym czasie wróciło do normalnej aktywności.

Monitoring podczas zabiegu chirurgicznego:

każdy pacjent podczas znieczulenia ogólnego (w czasie zabiegu operacyjnego) podlega elektronicznemu systemowi monitorowania funkcji życiowych, tj:
1. HR - częstotliwość skurczów serca
2. EKG - rytmiczność pracy serca (wykrywanie arytmii, bloków serca)
3. SpO2 - saturacja
4. NIBP - ciśnienie tętnicze
5. częstotliwość, rytmiczność oraz głębokość oddechów
6. temperatura wewnętrzna ciała.

Rodzaj znieczulenia ogólnego:

znieczulenie ogólne infuzyjne (TIVA - total intravenous anaesthesia), dobór środków do premedykacji i znieczulenia ogólnego zależny od:
a) stanu fizjologicznego pacjenta;
b) wydolności narządów wewnętrznych - wykonujemy badania laboratoryjne krwi przed skierowaniem na zabieg;
c) wieku pacjenta;
d) współistniejących chorób przewlekłych;

zalecamy wykonać podstawowe badania laboratoryjne krwi oraz EKG, tak aby określić wydolność narządów i dobrać właściwe znieczulenie.

Szpitalik dla zwierząt po zabiegach chirurgicznych:

każde zwierzę poddane zabiegowi chirurgicznemu może u nas pozostać 24h po zabiegu - do pełnego wybudzenia z narkozy, możliwość pozozstawienia zwierzęcia do wybudzenia jest bezpłatna (tj. wliczona w cenę zabiegu), pozostawione zwierzę wybudza się pod kontrolą lekarza weterynarii;

w przypadkach cięższych hospitalizujemy zwierzęta do momentu kiedy stan kliniczny zwierzęcia jest stabilny.

Przed decyzją o zabiegu zapytaj czy twój lekarz posiada urządzenia do monitorowania czynności życiowych pacjenta podczas znieczulenia ogólnego.