Dodatkowe badania diagnostyczne

Badania dodatkowe wykonywane na miejscu w gabinecie:

 1. RTG (diagnostyka radiologiczna)
 2. USG (ultrasonografia)
 3. EKG (elektrokardiografia)
 4. pomiar ciśnienia tętniczego
 5. pomiar poziomu glukozy

Współpracujemy ze specjalistycznym laboratorium weterynaryjnym, w ramach którego oferujemy badania laboratoryjne z następujących dziedzin medycyny weterynaryjnej:

Hematologia:

 • badanie morfologiczne
 • ocena mikroskopowa krwi
 • pasożyty krwi

Biochemia (chemia kliniczna):

 • profile biochemiczne
 • profile narządowe
 • profile gatunkowe

Badanie moczu:

 • badanie ogólne z osadem
 • stosunek białka do kreatyniny
 • elektroforeza moczu
 • analiza kamieni moczowych

Endokrynologia:

 • hormony tarczycy
 • diagnostyka zespołu Cushinga
 • testy czynnościowe

Mikrobiologia:

 • bakteriologia
 • mykologia
 • autoszczepionki

Parazytologia:

 • endopasożyty
 • ektopasożyty

Choroby zakaźne:

 • serologia
 • badania metodą PCR
 • profile PCR

Badania immunologiczne:

 • przeciwciała antyjądrowe
 • immunoglobuliny
 • test Coombsa
 • czynniki reumatoidalne

Witaminy:

 • witamina B12
 • kwas foliowy

Badanie poziomu leków:

 • fenobarbital
 • bromek potasu
 • digoksyna

Alergologia:

 • alergeny wziewne
 • alergeny pokarmowe
 • zestawy odczulające

Badania molekularne (genetyka):

 • choroby dziedziczne
 • kolor sierści i długość włosa
 • grupa krwi psów i kotów
 • określenie płci ptaków

Patologia:

 • cytologia
 • histopatologia wycinków
 • immunohistochemia
 • klonowanie limfocytów